LOGISTICKÝ MANAGEMENT

Přepravně manipulační jednotky

Doprava

Základní pojmy z logistiky

Druhy zásob

Objednací systémy

Diferencované řízení zásob

Manipulační technika

Hodnocení dodavatelů

Efekt biče

Tlačný a tažný princip