LOGISTICKÝ MANAGEMENT

Základní pojmy z logistiky

Druhy zásob

Objednací systémy

Hodnocení dodavatelů

Efekt biče

Tlačný a tažný princip