MAKROEKONOMIE

Fiskální politika v modelu ISLM

Model IS LM

Phillipsova křivka

Úvod do 4 sektorové ekonomiky

Určení rovnovážné produkce ve 3 sektorovém modelu

Státní dluh

Vznik peněz

Demand for money

Poptávka po penězích​

Hospodářský cyklus

Ekonomický růst

Nástroje monetární politiky

Inflace

Nezaměstnanost

Křivka IS

Křivka LM

Monetární politika v modelu ISLM

Platební bilance

Určení rovnovážné produkce ve 2 sektorovém modelu

Měnový kurz

Úroková míra

Money supply

Nabídka peněz

Metoda měření HDP

Fiskální politika

Hrubý domácí produkt