MANAGEMENT PODPŮRNÝCH PROCESŮ

CMMI

Energetický mix

Management podpůrných procesů

Energetický management a operativní řízení

Úvod do energetického managementu

Energetická koncepce ČR

Energetická bilance

Zavádění energetického managementu