MANAGEMENT

Rozumíte generacím?

ICT systémy pro management

Plánování

Manažerské činnosti podle P.F.Druckera

Typologie MBTI pro manažery

Teorie stanovování týmových cílů podle E.Lockeho

Model excelence EFQM

Motivace v podnikatelské praxi

Klasické motivační teorie Maslow

Teorie situačního vedení

Řízení pomocí obchůzek na pracovišti

Metoda 5S podle M. Imahiho

Juranova teorie jakosti

Efektivní time management

Rozhodovací paralýza

Průmysl 4.0

Vícekriteriální rozhodování

Model růstu organizace

Total quality management

Principy managementu podle H.Fayola

Motivační teorie pro praxi

Klasické motivační teorie McGregor

Klasické motivační teorie Herzberg

Sedm návyků skutečně efektivních lidí

Mintzbergovy manažerské role

Manažerská mřížka

Belbinovy týmové role

Informační management

Kiplingovi sluhové

Index globalizovanosti

Nástroje managementu

SWOT analýza

Analýza silového pole

Inovace

Kotterův osmikrokový model změny

Megatrendy

Paretova analýza

Rozhodování

Lokalizace

Přímé investice

CMMI

Duševní vlastnictví

Averze ke ztrátě utopených nákladů

Diagram rybí kosti

Lewinův tříkrokový model změny

Obory managementu

Porterův hodnotový řetězec

Srovnání funkčního a procesního přístupu

Sklon k přijímání špatných informací

Proces, zákl. jednotka proces. managementu