MARKETINGOVÝ VÝZKUM

Typy výzkumu

Příprava výzkumu

Aplikace marketingového výzkumu

Otevřené a uzavřené otázky

Škály

Metody sběru dat

Realizace výzkumu

Aktivní dotazník

Pořadí otázek v dotazníku