MATEMATIKA

Matice

Součin matic

Základní typy rozdělení pravděpodobnosti diskrétní náhodné veličiny

Operace s maticemi

Rozhodovací kritéria v rámci kombinatorických úloh