MATEMATIKA

Základní typy rozdělení pravděpodobnosti diskrétní náhodné veličiny

Rozhodovací kritéria v rámci kombinatorických úloh