MIKROEKONOMIE

Elasticita poptávky

Veřejné statky

Alternativní cíle firmy

Obecná definice nedokonalé konkurence

Rozhodování firmy o výstupu a ceně

Všeobecná rovnováha

Základní ekonomické pojmy

Zisk monopolu

Dokonale a nedokonale konkurenční trh práce

Ekonomické pojetí nákladů firmy

Externality

Rozpočtové omezení spotřebitele

Indiferenční analýza

Trh a tržní mechanismus

Rozhodování spotřebitele