PODNIKOVÁ EKONOMIKA

Podniková ekonomika a její faktory

Hospodárnost, účinnost, efektivnost

Kalkulace a jejich základní pojmy

Stanovení výsledků hospodaření

Základní metody finanční analýzy

Majetková výstavba podniků

Základní znalosti v oblasti zásob

Druhy financování podniku

Hodnocení investic, výnosnosti a splacení

Predikční modely

Klasifikace investic

Akcie

DuPont

Úvod do controllingu

Právní formy podnikání v ČR

Typologie podniku

Základní metody finanční analýzy

Podnik a podnikové okolí

Devizový trh

Obchodní přirážka, marže a rabat

Bod zvratu

Oceňování podniku

Plánovaní investic do dlouhodobého majetku

Kapitálová výstavba podniku

Čistá současná hodnota

Informační podpora controllingu

Poměrové ukazatele finanční analýzy