PROJEKT EDULAM

Tento studijní portál vznikl na Moravské vysoké škole Olomouc, o.p.s. díky projektu EDULAM a EDULAM II, které byly spolufinancované ze Strukturálních fondů EU, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. 

Název projektu: Zvýšení kvality vzdělávání na MVŠO s ohledem na potřeby trhu práce a digitalizaci II
Doba řešení: 01. 02. 2020 – 31. 12. 2022
Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013115
Výstupy: internacionalizace výuky, krátká výuková videa

Projekt se zaměřuje na přiblížení forem výuky potřebám a studijním zvyklostem studentů VŠ. V rámci projektu budou do výuky Moravské vysoké školy Olomouc (MVŠO) zakomponovány digitální a interaktivní vzdělávací prvky. Navazuje na projekt EDULAM a na základě pozitivních zkušeností a zpětné vazby prohlubuje využití interaktivních vzdělávacích prvků v podobě digitálních a dalších vzdělávacích materiálů. Výstupy projektu budou aplikovány na MVŠO; vybrané výstupy budou rovněž dostupné veřejnosti.

Název projektu: Zvýšení kvality vzdělávání na MVŠO s ohledem na potřeby trhu práce, digitalizaci a internacionalizaci
Doba řešení: 01.08. 2017 – 31. 07. 2020
Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002341
Výstupy projektu: internacionalizace výuky, krátká výuková videa

Cílem tohoto projektu je zvýšit kvalitu vzdělávání a zlepšit uplatnitelnost studentů na trhu práce, přinášet studentům nové znalosti, impulsy a inspirace. V rámci projektu inovujeme bakalářský studijní program Ekonomika a management tak, aby co nejvíce odrážel náměty a požadavky z firem. Projekt reflektuje potřeby zaměstnavatelů a mezinárodního prostředí a rozvíjí u studentů dovednosti relevantní pro trh práce.

Závěrečné výstupy projektu – příspěvky k wokshopu „Vzdělávání pro trh práce (Inovativní přístupy ve vzdělávání v reakci na měnící se potřeby aktérů na trhu práce)“

Soubor příspěvků odborných garantů projektu a dalších expertních partnerů k prezentaci výstupů projektu EDULAM a témat souvisejících s orientaci zaměstnavatelů a absolventů na trhu práce.

Situace na trhu práce očima zaměstnavatelů | Radim Kašpar, ředitel Okresní hospodářské komory Olomouc

Zkušenosti personalistů s připraveností absolventů pro vstup na trh práce | Petr Otáhal, prezident Svazu personalistů ČR, z. s.

Markéta Vitoslavská & Veronika Kouřilová, personalistka a akademická pracovnice MVŠO, odborný garant projektu EDULAM & studentka MVŠO

Marie Dohnalová, Centrum profesního vydělávání MVŠO

Irena Kovačičinová, prorektorka pro studijní a pedagogické záležitosti MVŠO, odborný garant projektu EDULAM

Max Vykoukal, Ústav společenských věd a práva MVŠO