Prostorová ekonomika

Obslužné zóny

Prostorové analýzy

Základní barevné modely RGB a CMYK

Základní zdroje prostorových dat

Vektorová geodata

Geoprocesing

Komprese rastrových dat

Tvorba map

Síla vizualizace dat

Základní prvky mapy

Síťové analýzy

Elektromagnetické spektrum

Rastrová geodata

Mapová algebra

Katastrální mapy

Prostorová informace v ekonomii

Základní české, evropské a celosvětové zdroje ekonomických dat