Prostorová ekonomika

Základní zdroje prostorových dat

Vektorová geodata

Geoprocesing

Komprese rastrových dat

Tvorba map

Síla vizualizace dat

Základní prvky mapy

Rastrová geodata

Mapová algebra

Katastrální mapy

Prostorová informace v ekonomii

Základní české, evropské a celosvětové zdroje ekonomických dat