Prostorová ekonomika

Základní barevné modely RGB a CMYK

Základní zdroje prostorových dat

Vektorová geodata

Geoprocesing

Komprese rastrových dat

Tvorba map

Síla vizualizace dat

Základní prvky mapy

Elektromagnetické spektrum

Rastrová geodata

Mapová algebra

Katastrální mapy

Prostorová informace v ekonomii

Základní české, evropské a celosvětové zdroje ekonomických dat