STATISTIKA

Hypergeometrické rozdělení

Poissonovo rozdělení

Vybrané základní pojmy statistiky

Geometrické rozdělení

Spojitá náhodná veličina