STATISTIKA

Vybrané základní pojmy statistiky

Spojitá náhodná veličina