ÚČETNICTVÍ A DANĚ

Rozpočty

Obecné pojetí manažerského účetnictví

Metody kalkulace

Význam IFRS v harmonizaci účetnictví

Pojetí manažerského účetnictví

Výkonově orientované manažerské účetnictví

Úlohy o budoucí kapacitě

Odpovědnostně orientované man. účetnictví

Manažerské účetnictví

Vlastní kapitál

Závazky

Slevy na dani

Objemová a spotřební odchylka

Nevyužité fixní náklady

Metoda dvou bodů

AB costing

Nezdanitelné části základu daně

Úlohy na existující kapacitě

Capital investment decisions

Cost volume profit

Metody kalkulace

Bilanční rovnice

Aktiva

Základní účetní výkazy

Rozdíl mezi manažerským a finančním účet.