VÝROBNÍ A PROVOZNÍ MANAGEMENT

Požadavky na management údržby

Rozdíl mezi outsourcingem a offshoringem

Výrobní a provozní management

Vyrobit nebo nakoupit

Výrobní dávka

Layout

Technická příprava výroby

Plánované zastarávání

Výrobní kapacita

Druhotné suroviny