VÝROBNÍ A PROVOZNÍ MANAGEMENT

Výrobní a provozní management

Vyrobit nebo nakoupit

Výrobní dávka

Výrobní kapacita

Druhotné suroviny