VYŽÁDANÉ PŘEDNÁŠKY

Níže uvedených 20 přednášek je vytvořeno a spolufinancováno ze Strukturálních fondů EU, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání z projektu „Zvýšení kvality vzdělávání na MVŠO s ohledem na potřeby trhu práce a digitalizaci II“, registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013115. Dalších 20 uvedených přednášek je vytvořeno a spolufinancováno ze Strukturálních fondů EU, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání z projektu „Zvýšení kvality vzdělávání na MVŠO s ohledem na potřeby trhu práce a digitalizaci“, registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002341. Vyžádané přednášky plně odpovídají výstupům obou zmíněných projektů.

Vyžádané přednášky z projektu: „Zvýšení kvality vzdělávání na MVŠO s ohledem na potřeby trhu práce a digitalizaci II“
Vyžádané přednášky z projektu: „Zvýšení kvality vzdělávání na MVŠO s ohledem na potřeby trhu práce a digitalizaci“